Szanowny Kliencie,

W Promesa Nieruchomości jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i firm współpracujących z nami. Nasze działanie zostało w pełni dostosowane do przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Administratorem Danych Osobowych w Promesa Nieruchomości jest:


Administrator przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, wykonywania umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zawarte pytanie lub przedstawienie oferty dobranej do potrzeb klienta, przesłania informacji handlowych oraz dla celu marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).

Dane osobowe klientów/użytkowników, podawane w korespondencjach ( również poprzez pocztę elektroniczną ) są wykorzystywane w celu udzielenia klientowi/użytkownikowi informacji , odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora i jego usług.


Odbiorcami danych osobowych przez podpisanie z nimi Umów Powierzenia z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:

a.    pracownicy  Promesa Nieruchomości upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Promesa Nieruchomości;

b.    podmioty, którym Promesa Nieruchomości powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego , Urzędom Miasta celem pobierania dokumentów potrzebnych do sfinalizowania umów kupna/sprzedaży nieruchomości

c.    dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Promesa Nieruchomości roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą a także Notariuszom w celu finalizacji transakcji.

Klienci Promesa Nieruchomości mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Klienci Promesa Nieruchomości mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu ich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

You have already added 0 property

Login

Register